1960-luku

Eletään suuren yhteiskunnallisen murroksen aikaa, jolle ovat leimallista teollistuminen ja elintason nouseminen. Kääntöpuolena on maaseudun autioituminen, joka koettelee myös Oulun Seudun Sähkön toimialuetta. Töitä sähköyhtiöllä kuitenkin riittää, kun sähköosuuskuntien pienjännitelinjat siirtyvät sen omistukseen ja ne pitää suurelta osin uusia.

1964

Sähkönkulutuksen kasvu kiihtyy edelleen. Oulun Seudun Sähkö ostaa sähköä ensimmäisen kerran yli 10 000 MWh. Ostot ovat kymmenkertaistuneet vuoteen 1942 verrattuna. Keskusosuuskunnan uusi toimitalo valmistuu Oulun Pikkukankaalle.

1965

Oulujoen verkosto myydään, kun Oulujoen kunta liittyy Oulun kaupunkiin. Limingan Osuusmeijeristä tulee Oulun Seudun Sähkön jäsen. Limingan ja Temmeksen Sähköosuuskuntien verkostot siirtyvät keskusosuuskunnan haltuun. Paikallisten sähköosuuskuntien heikkoon kuntoon ajautuneet verkostot eivät riitä kattamaan kasvanutta sähkön tarvetta.


Koko 1960-luku oli keskusosuuskunnan sähkömiehille työntäyteistä aikaa. Jäsenosuuskuntien pienjännitelinjat siirtyivät sen omistukseen, ja ne kaipasivat kipeästi kunnostamista; usein verkot jouduttiin uusimaan kokonaan. Yksi haastavimmista vuosista oli 1966, jolloin Pohjois-Pohjanmaalla paukkuivat ennätyspakkaset. Kun elohopea laski alle 40 asteeseen, sähkönjohtimet kiristyivät ja osa niistä meni jopa poikki. Näin tapahtui esimerkiksi Tyrnävällä ja Kempeleessä, jossa sähkönjakelu keskeytyi pariksi tunniksi hyytävän kriittisissä oloissa.

Samaan aikaan kun Oulun Seudun Sähkön sähköistämä alue oli laajentunut, oli myös erilaisten koneiden käyttö sekä maataloudessa että kotitalouksissa yleistynyt, ja näin sähkön kulutus oli jatkuvasti noussut.

Sähkön saannin turvaamiseksi ja laadun parantamiseksi Oulun Seudun Sähkö ryhtyi 1960-luvun lopulla lisäksi rakentamaan sähköasemia yhteistyössä Imatran Voiman kanssa. Keskusosuuskunta rakennutti urakkatyönä varsinaisen aseman ja hankki kaluston, Imatran Voima puolestaan veti asemille 110 kV:n johdot. Seuraavien vuosikymmenien kuluessa sähköasemat rakennettiin Limingan Haaransillalle, Kempeleeseen, Muhokselle, Utaselle, Pyhäkoskelle, Oulunsaloon sekä yhteistyössä Kainuun Sähkön kanssa Jylhämään.
Lue lisää

1967

Liminkaan rakennetaan ensimmäinen tukikohta. Sähköasema Liminkaan valmistuu 1973.