1980-luku

Suomessa eletään nousukautta. Kansantalous kasvaa voimakkaasti, mikä merkitsee mm. energiankäytön lisääntymistä. Oulun Seudun Sähkö laajenee sähkönsiirtoyhtiöstä täysimittaiseksi energia-alan yritykseksi. Lämpöliiketoiminnasta tulee yhtiön toinen kivijalka.

1982

Muhoksen sähköasema valmistuu. Verkon automaattinen käytönohjaus alkaa.

1983

Sähköä ostetaan yli 100 000 MWh. Ostot ovat kymmenkertaistuneet vuoteen 1964 ja satakertaistuneet vuoteen 1942 verrattuna.

1986

Sähköinsinööri ja ekonomi Jouko Simonen valitaan uudeksi toimitusjohtajaksi. Liiketoiminta laajenee, kun tehdään periaatepäätös lämmöntuotannon ja -jakelun aloittamisesta. Näin Oulun Seudun Sähkö kasvaa sähkönjakeluyhtiöstä energiayhtiöksi.

Jouko Simosen tulo Oulun Seudun Sähkön toimitusjohtajaksi käänsi uuden lehden yhtiön historiassa. Hän oli aktiivinen ja bisneshakuinen johtaja, joka etsi uusia rakenteita ja yhteistyökuvioita. Simosen toimintaa ohjasi selkeä visio. Hän näki tulevaisuuteen ja osasi tehdä siitä johtopäätöksiä.

Simonen käynnisti useita kehityshankkeita, jotka veivät Oulun Seudun Sähkön merkittävään kasvuun ja muutokseen yrityksenä. Toimialue laajeni yli kaksinkertaiseksi, kun fuusio Pällin Valon kanssa toteutui. Oulun Seudun Sähköstä tuli konserni ja täysimittainen energiayhtiö, kun lämpöliiketoimintaa laajennettiin ja se yhtiöitettiin. Myös sähköurakointi eriytettiin omaksi tytäryhtiökseen. Sähköverkkojen rakentaminen sekä kunnossapito ulkoistettiin uuden perustetun yhtiön tehtäväksi.
Useita uusia yhteistyökuvioita sähkönmyyntiin etsittiin ja toteutettiin sekä mentiin rohkeasti mukaan uusien ympäristöystävällisten energiamuotojen hyödyntämiseen. Merkittävintä oli oman tuotannon käynnistäminen.
Lue lisää

1988

Ensimmäiset lämpösopimukset solmitaan.

1970-luvun lopussa alkanut hanke lämpölaitosyhteistyöstä, jota Oulun Seudun Sähkö vahvasti ajoi, nytkähti toden teolla liikkeelle vuonna 1987. Silloin perustettiin energiatoimikunta, joka teetti asiasta tutkimuksen Valtion teknillisessä tutkimuskeskuksessa.
Selvityksen mukaan paras ratkaisu oli, että Oulun Seudun Sähkö ottaa keskitetysti hoitaakseen aluelämpötoiminnan kaikissa toimialueensa kunnissa.

Lumijoki, Tyrnävä, Kempele ja Liminka. Yksi toisensa jälkeen kunnat lähtivät hankkeeseen mukaan. Ensimmäiset lämpösopimukset tehtiin vuonna 1988. Kunnalliset päätökset syntyivät nyt jouhevasti. Sähköosuuskunnat, jotka jäseninä tunsivat Oulun Seudun Sähkön ennestään, pehmensivät maaperää. Vuonna 1994 aloitti toimintansa Oulun Seudun Lämpö Oy, jonka alle kaikki lämpöliiketoiminta koottiin. Myös vuonna 1979 perustettu Muhoksen Lämpö Oy fuusioitiin siihen.

Näin jakeluverkkoa saatiin laajennettua, toimintaa keskitettyä, tekniikkaa uusittua ja kaikki yksiköt tulivat yhtenäisen valvonnan piiriin. Jokaiseen myös koulutettiin ammattitaitoinen henkilöstö. Kaikki tämä vaati Oulun Seudun Sähköltä isoja investointeja.
Lue lisää

1989

Uusimpaan teknologiaan panostetaan vahvasti. Kauko-ohjattavat erotinasemat otetaan käyttöön. Ne helpottavat verkon vikojen paikantamista, lyhentävät sähkökatkosten kestoa ja pienentävät niitä alueita, joilta vikoja voidaan etsiä.