1990-luku

Edellisen vuosikymmenen talousjuhlat päättyvät lamaan. Energia-alaa kohtaa mullistus, kun aiemmin tiukkaan säädellyt sähkömarkkinat avataan kilpailulle. Oulun Seudun Sähkön toimialue laajenee ja se vastaa muuttuneen toimintaympäristön haasteisiin käynnistämällä liittoutumisstrategian.

1990

Kempeleen Ristisuolle nousee Oulun Seudun Sähkön tekninen toimintakeskus. Oulunsalon sähköasema valmistuu.

1993

Oulun Seudun Sähkölle avautuu mahdollisuus ostaa Kemijoesta edullista osuussähköä. Tämä valtion osuussähkö muuttuu vuonna 1997 Kemijoki Oy:n osakkuussähköksi, kun yhtiön osakkeita hankitaan. Asiakaslehti Valokaari alkaa ilmestyä.

1995

Uusi sähkömarkkinalaki muuttaa perusteellisesti energiayhtiöiden toimintaympäristöä, kun kilpailu vapautuu. Oulun Seudun Sähkön toimialue laajenee Vaalaan ja Utajärvelle, kun fuusio Pällin Valon kanssa toteutuu 1.9.1995.
Oulun Seudun Sähkö lähtee perustamaan Suomen ensimmäistä sähköpörssiä, Voimatoria, useiden muiden sähköyhtiöiden kanssa. Näin käynnistyy liittoutumisstrategia.
Uusi energiavirtaa kuvaava liikemerkki otetaan käyttöön. Yhtiön hallintorakennus valmistuu Kempeleeseen teknisen toimintakeskuksen yhteyteen.

Suomessa sähkömarkkinoiden vapautuminen alkoi asteittain sen jälkeen, kun uusi sähkömarkkinalaki astui voimaan 1. kesäkuuta 1995. Lain tarkoituksena oli purkaa alan sääntelyjärjestelmää ja lisätä kilpailua sekä sähköntuotannossa että sähkönmyynnissä.

Uudessa laissa sähkönmyynnin ja sähkönsiirron hinnoittelu erotettiin toisistaan, ja sähköverkot vapautuivat kaikkien käyttöön. Siirtohinnoille valtio pystyi edelleen määrittelemään katon. Siirtotariffista tuli kaikille käyttäjille sama siirtoetäisyydestä riippumatta. Tämä mahdollisti Oulun Seudun Sähkölle sähkönhankinnan mistä tahansa Suomesta ja muista Pohjoismaista.

Vaikka siirtohinta oli edelleen säädelty, sähköyhtiöt saattoivat nyt aidosti vaikuttaa myyntihintoihin hankkimalla omille asiakkailleen myymänsä sähkön mahdollisimman edullisesti. Uuden lain myötä sähköyhtiöiltä poistui yksinmyyntioikeus omalla toimialueellaan, mutta toimitusvelvollisuus jakelualueen asiakkaille säilyi. Uudet järjestelyt merkitsivät entistä tiukempaa kilpailua.

Oulun Seudun Sähkössä tiedostettiin, että pienen yhtiön on yksin vaikea pärjätä vapaassa kilpailussa. Menestyminen vaatisi liittoutumista. Liittoutumisstrategia käynnistettiin Voimatori-yhteistyön myötä. Voimatori oli hankinta- ja markkinointiyhteenliittymä ja samalla osakkaidensa keskinäinen sähköpörssi, joka yhtiöitettiin vuonna 1997. Sen tavoitteena oli ostaa sähköä markkinoilta mahdollisimman edullisesti suurasiakkaan etuja hyödyntäen. Lopullisena tavoitteena oli halpa sähkönhinta Voimatorissa mukana olleiden laitosten asiakkaille, joita perustamisvaiheessa oli yhteensä yli miljoona.
Lue lisää

1999

Oulun Seudun Sähköstä tulee Oy Alholmens Kraft Ab:n osakas. Yhtiölle valmistuu Pietarsaareen maailman suurin biopolttoaineita käyttävä voimalaitos. Koekäytöt alkavat vuonna 2001. Oulun Seudun Sähkön ensimmäinen tuulivoimalaitos valmistuu Oulunsalon Riutunkariin.
Lisäksi se on mukana perustamassa valtakunnallista tuulivoimayhtiötä Propel Voima Oy:tä. Oulun Seudun Sähkö ja Fortum Energiatalo Oy perustavat yhteisen sähkönmyyntiyhtiön Suomen Energiakauppa Oy:n, josta Oulun Seudun Sähkön osuus on 66 %.
Vaikka Voimatori-yhteistyö käynnistyi lupaavasti, Oulun Seudun Sähkö ei ollut täysin tyytyväinen sen tuloksiin. Sähkönmyynti eriytettiin omaksi yhtiökseen, Suomen Energiakauppa Oy:ksi vuoden 2000 alusta. Tähän myyntiyhtiöön tuli vähemmistöosakkaaksi suomalainen energiajätti Fortum. Uuden yhtiökumppanin myötä toimiala laajeni entistä monipuolisempiin palveluihin. Oulun Seudun Sähkö myi muun muassa halkoja, lämmitysöljyä, kodinkonehuoltoa ja jo tuolloin myös aurinkosähköä. Erityisen suosittu oli Sähkömies kotiin -palvelu.

Liittoutumisen ohella toinen tärkeä strateginen linjaus Oulun Seudun Sähkössä on ollut pyrkimys lisätä omaa tuotantoa. Sitä on kasvatettu niin hankkimalla vesivoimaosuuksia kuin menemällä mukaan tuulivoiman ja bioenergian tuotantoon.
Lue lisää