2010-luku

Digivallankumous lyö itsensä lopullisesti läpi. Sähkön tarve kasvaa samaan aikaan, kun vaatimukset hiilineutraalista energiantuotannosta lisääntyvät. Oulun Seudun Sähkö vastaa digitaalisten palveluiden kysyntään lähtemällä mukaan valokuituliiketoimintaan, josta tulee nopeasti merkittävä uusi toimiala.

2010

Käyttöön otetaan uusi asiakaspalvelu- ja toiminnanohjausjärjestelmä. Asiakkaiden mittareiden vaihtaminen etäluettaviksi alkaa. Suomi toipuu vuonna 2008 alkaneesta taantumasta. Rakentaminen vilkastuu. Oulun Seudun Sähkö tekee historiansa parhaan tuloksen.
Yrityksen strategia päivitetään viideksi vuodeksi. Siinä korostuvat osuustoiminnallinen yritysmuoto, paikallisen toimijan rooli sekä oman, uusiutuvan energian tuotanto.
Lue lisää

2011

Oulun Seudun Sähkö irtautuu Energiapolar Oy:stä ja sähkönmyynti aloitetaan omalla MeidänSähkö- ja MeidänLämpö-brändillä. Uusi liikemerkki otetaan käyttöön ja viestinnän visuaalinen ilme uudistetaan. Oulun Seudun Lämpö fuusioidaan Oulun Seudun Sähköön.

2012

Jäsenalennusta jaetaan jo 2,3 miljoonaa euroa. Jäsenmäärä on noussut 15 000:een.

2013

Omaa sähköntuotantokapasiteettia lisätään kahdella uudella vesivoimaomistuksella. Kymppivoiman kautta hankitaan osuus Ruotsin Indalsälven-joessa olevaan seitsemään voimalaitokseen. Yhdessä Oulun Energian ja Pori Energian kanssa ostetaan Pato Osakeyhtiö Oy, joka omistaa Kymijoessa kolme vesivoimalaitosta.
Tyrnävälle valmistuu uusi biolämpökeskus. Bioenergian osuus lämmöntuotannossa kasvaa jatkuvasti, kun taas öljyn osuus vähenee. Uusi sähkömarkkinalaki velvoittaa verkkoyhtiöt lisäämään säävarmojen verkkojen rakentamista, mikä käytännössä tarkoittaa suuria investointeja maakaapelointiin.
Lue lisää

2014

Oulun Seudun Sähkö hankkii yhteistyökumppaneidensa kanssa vesivoimaomistuksia Kokemäenjoesta ja Kymijoesta ostamalla niissä sähköntuotantoa harjoittavan Statkraft Suomi Oy:n koko osakekannan. Hanketta varten on perustettu Kolsin Voima Oy, josta Oulun Seudun Sähkön omistusosuus on 10 %. Sähköntuotannosta 92 % perustuu nyt uusiutuviin energialähteisiin.

2015

Strategia vuosille 2016–2020 vahvistetaan. Yhtiö lupaa tuottaa jäsenomistajilleen edullisinta energiaa Suomessa. Ilmastonmuutoksen torjunta korostuu. Vastaisuudessa kaikki myytävä sähkö on tuotettu kokonaan uusiutuvilla energialähteillä.
Kaukolämmössä luovutaan öljyn käytöstä. Palvelukirjoa laajennetaan hyödyntämällä uusinta digitaalista teknologiaa.
Lue lisää

2016

Investoinnit taajamien maakaapelointiin ja haja-asutusalueiden verkkojen saneeraamiseen sekä sähköasemien modernisointiin ovat vuodesta toiseen korkealla tasolla. Näin sähkön toimitusvarmuus paranee.

2017

Sähkönsiirrossa ylitetään 30 000, sähkönmyynnissä 23 000 ja kaukolämmössä 1 000 asiakkaan määrä. Aurinkosähkön avaimet käteen -toimitukset kotitalouksille käynnistyvät. Yhteistyökumppanina on Naps Solar Systems Oy.
Iin kunnan alueella oleva kaukolämpötoiminta myydään Vapo Lämpövoima Ky:lle.
Lue lisää

2018

Valokuituliiketoiminta käynnistyy, kun verkkoa aletaan rakentaa Liminkaan, Lumijoelle ja Tyrnävälle. Seuraavana vuonna on vuorossa Muhos ja vuonna 2020 Kempele ja Oulunsalo. Valokuituverkkoa rakennetaan toimialueelle yhteensä 1 100 kilometriä, jolloin Oulun Seudun Sähköstä tulee Suomen suurin seutuverkkotoimija.
Jäsenalennus nostetaan 15 %:sta 20 %:iin. Lisää tuulisähköä saadaan Kymppivoiman osakkaana Kristiinankaupungissa toimintansa aloittaneesta tuulivoimapuistosta. Tuulivoimantuotanto on tavoitteen mukaisesti nyt 10 GWh vuodessa. Oulun Seudun Sähkön liiketulos ja nettotulos ovat sen historian parhaat.
Lue lisää

2019

Oulun Seudun Sähkön oma tuotanto kattaa koko toimialueelle myydyn sähkön määrän. Sähköntuotanto perustuu omistusosuuksiin tuotantoyhtiöistä, joista tärkeimpiä ovat Lapin Sähkövoima Oy, Oy Alholmens Kraft Ab, Svartisen Holding AS, Kymppivoima Oy, Voimapato Oy ja Kolsin Voima Oy.