100-vuotisjuhlavuosi

Vuosi 2021 on Oulun Seudun Sähkölle juhlavuosi. Keskusosuuskunnan perustamisesta tulee 26.3.2021 kuluneeksi täydet 100 vuotta.

Jo vuonna 1918 oli Oulun alueen maaseudulla alkanut syntyä pieniä kyläkohtaisia sähköosuuskuntia. Sähkön tarve ja laatuvaatimukset kasvoivat kuitenkin nopeasti ja pienten osuuskuntien oli yhdistettävä voimansa sähkön hankkimiseksi Oulun kaupungin sähkölaitokselta. Tätä tarkoitusta varten perustettiin Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö, joka rakensi noin 80 km pitkän kylät ja Oulun yhdistävän sähkölinjan sekä solmi Oulun kaupungin sähkölaitoksen kanssa viisivuotisen sopimuksen sähkön ostamisesta.

Yhteistyön muodoksi kyläkohtaiset osuuskunnat valitsivat heille entuudestaan tutun osuuskunnan. Näin syntyi toisen asteen osuuskunta Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö. Esillä oli ollut myös osakeyhtiömuotoinen yhteistyö, mutta tutun toimintamallin valinta on osoittautunut pitkän historian aikana onnistuneeksi ratkaisuksi. Osuuskuntamuoto on turvannut hyvin yrityksen kehittymisen sekä jäsenistölle ja muille asiakkaille laadukkaat ja kilpailukykyiset palvelut.

Historian saatossa Oulun Seudun Sähkö on kasvanut keskisuureksi suomalaiseksi energiayritykseksi.

Sähkön toimittaminen asiakkaille on ollut keskeinen osa toimintaa koko historian ajan. Tosin 90-luvun lopulla liiketoiminta jakaantui sähköverkkoa yllä pitävään sähkönsiirtoon ja sähköenergian myyntiin. Myöhemmin mukaan ovat tulleet kaukolämpö, sähkön tuottaminen ja viimeisimpänä valokuitu.

Tänä päivänä Oulun Seudun Sähköllä on jäsenosuuskuntiensa kautta noin 16 500 jäsenomistajaa. Jäsenet muodostavatkin meille hyvin keskeisen asiakaskunnan muiden asiakkaiden tärkeyttä unohtamatta. Annamme jäsenasiakkaillemme sähkönmyynnissä ja kaukolämmössä valmiiksi kilpailukykyisiin hintoihin jäsenalennuksen, joiden määrä on yhteensä vuodessa noin 2,5 miljoonaa euroa.

Oulun Seudun Sähkö on perustettu 100 vuotta sitten yhteistyön tekemiseksi. Yhteistyö on kantava periaate toiminnassamme myös tänä päivänä.

Oulun Seudun Sähköllä onkin eri liiketoimintoihin liittyen yhteisiä omistuksia noin 50 energia-alan yrityksen kanssa. Yhteistyöstä haemme lisää hartioita, mahdollisuuksia ja osaamista. Viimeisimmät yhteistyöjärjestelyt toteutettiin viime vuonna sähkönmyyntiin ja asiakaspalveluihin liittyen.

Tälle 100-vuotisjuhlasivustolle on dokumentoitu Oulun Seudun Sähkön historian jokainen vuosikymmen. Julkaisemme juhlavuoden kunniaksi myös lyhytelokuvan sekä Valon kaari -juhlakirjan.

Tulemme näkymään juhlavuoden teemalla toimialueemme paikkakunnilla myös muilla tavoin. Seuraamme tarkoin vallitsevaa koronatilannetta ja 100-vuotisjuhlallisuudet tullaan järjestämään epidemiatilanne huomioiden. Ilmoitamme mahdollisista tapahtumista myöhemmin juhlavuoden aikana.

Risto Kantola, toimitusjohtaja, Oulun Seudun Sähkö